Technology

Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

18.11.2020, 15:36 0 komentarzy
Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Prawie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został wyszczególniony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który celebrowany jest dnia 16 listopada. Ten dzień, ma co roku uświadamiać, że z brakiem akceptacji każdego dnia styka się wiele osób. Wnioskowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego typu jest sygnałem do tego, by zajęli się rozwiązaniem tego występującego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy między innymi na tym, aby zmniejszyć brak akceptacji przez nauczanie, czy również przygotowywanie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu promowanie akceptacji oraz zachęcanie do braku poniżania osób dyskryminowanych.

Częściej pojawiające się akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były jednym z powodów stworzenia tejże inicjatywy. Z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, zmagają się właśnie te mniejszości, co stwierdzono na przestrzeni wielu lat. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają okazać się pomocne w odszukaniu głębszych motywów uformowania się braku akceptacji, ale również mają wyjaśniać, jak dotkliwe są objawy braku akceptacji dla osób prześladowanych. Takie akcje mają stać się przydatne do tego, aby zrozumieć, czym faktycznie jest szanowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale też przedstawić, czym jest uznanie i akceptacja różnic indywidualnych. Równie dobrze ma edukować, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, zrozumienia innych ludzi, a także uznania różnorodności względem kultur.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jak celebruje się go w naszym kraju?

Jednogłośny apel wygłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie werbalnej i fizycznej przemocy wynikającej z rasizmu i homofobii, ale i również wykazują silne oparcie dla tych osób. Pod wspólnym apelem podpisał się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent stolicy, p. Trzaskowski ogłosił, że wspólnota dnia 16 listopada będzie manifestowana poprzez zawieszanie tęczowych flag, a także oświetlania wielu budynków. Wyjątkowo w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz